حاکمیت بالینی

حاكميت باليني چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه دهنده خدمات باليني، در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از

ادامه...

معرفی بیمارستان

بیمارستان امام خمینی(ره)، یکی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای درجه ارزشیابی 1 از وزارت بهداشت و درمان،  با قدمتی 70 ساله

ادامه...

گردشگری سلامت

بر اساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی (un-wto) یکی از اهدافی که می تواند انگیزه مسافرت را در گردشگر ایجاد نماید،مسافرت بمنظور سلامتی است

ادامه...

اعتبار بخشی

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین

ادامه...