بخش آندوسکوپی گوارش

رییس بخش: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی- فوق تخصص گوارش و کبد

سرپرستار: هادی پور


مکان: ساختمان اصلی بیمارستان امام،  طبقه همکف

شماره تماس: 61192642 و 61192643


مراجعه کنندگان این بخش شامل بیمارانی هستند که دارای مشکلات گوارشی فوقانی، تحتانی، کیسه صفرا و کبد می باشند.

پروسیجرهای قابل انجام در این بخش شامل

1-      آندوسکوپی

2-      خارج کردن جسم خارجی

3-      دیلاتاسیون مری

4-      باند لیگاسیون مری

5-      اسکلروتراپی مری

6-      استنت گذاری مری

7-      برداشتن پولیپ معده

8-      کولونوسکوپی

9-      لاپاراسکوپی

10-   ERCP

11-   اسفنکتروتومی

12-   استنت گذاری صفراوی

13-   بیوپسی کبد

14-   Tap مایع آسیت

15-   انتروسکوپی

16-   اندوسونوگرافی بدون و با بیوپسی

17-   PEG گذاری

18-   باند لیگاسیون هموروئید

19-   گذاشتن بالون لاغری

20-   کنترل خونریزی با APC

21-   UBT